ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


JOB ร่วมงานกับเรา


รับสมัครอาจารย์สอนประจำภาษาต่างๆ ดังนี้ ทั้งอาจารย์คนไทย และ อาจารย์ต่างชาติ
    1. อังกฤษ     2. เยอรมัน     3. จีน     4. ญี่ปุ่น
    5. เกาหลี     6. ฝรั่งเศส     7. ภาษาไทย สอน ชาวต่างชาติ
หลักฐานการสมัครงาน
    1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน
    4. ใบผ่านงานประสบการณ์การสอน (ถ้ามี)

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.057955