ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


Service บริการของเรา


• บริการทำวีซ่าทุกประเภทและทุกประเทศ ทั่วโลก

• บริการทำวีซ่านักเรียน / เรียน / ทำงาน นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ , ทำงานต่างประเทศ

• บริการ ต่างประเทศ (เอกสารการเดินทางและวีซ่า) International ( Visa / Travel Documents )

• ทำวีซ่าชั่วคราว (ท่องเที่ยว / นักเรียน / ทำงาน /ภัตตาคาร-ร้านอาหาร/ ) Tourist, Business, Student

• ทำวีซ่าถาวร (ครอบครัว / คู่หมั้น / คู่สมรส) Immigrant / Settlement Visa ( Family, Fiancé )

• ปรึกษาปัญหาวีซ่า (ถูกปฏิเสธวีซ่าและถูกเนรเทศ-อยู่เกินวีซ่า) Visa / Immigration Issues

• บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ Marriage Registration

• ทำการยื่นเรื่องขอสัญชาติ (สัญชาติอเมริกัน อังกฤษ และ ออสเตรเลียและประเทศ อื่นๆ )

• การแจ้งเกิด (เกิดในต่างประเทศ) Report of Birth (Born abroad)

• การรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ Inter-country Adoption

• รับรองเอกสารต่างประเทศ Certify Foreign Documentation

• แปลเอกสารด่วน พร้อมรับรอง / Translation Services

• จองโรงแรมทั่วโลก จองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก Booking Flights, Hotels

• บริการวีซ่าสำหรับต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยทุกประเภท / We specialize in business, Employer sponsored, Retirement, Education, Marriage and Immigrant Visas to Thailand

• เรียนต่อต่างประเทศ STUDY ABOARD

• แนะแนวทำงานประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ฟรี ถูกต้องตามกฎหมายกรมแรงงานจัดส่ง

• จำหน่ายประกันภัยในการเดินทางไปต่างประเทศ Travel Insurance

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.055066