ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


WHY US   ทำไมถึงเลือกเรา

    Teach Me   เราช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าเป็นเป็นการสอบวัดระดับทางด้านภาษาทุกภาษา การสอบสัมภาษณ์ทางด้านภาษา การสอบเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ แม้แต่การสอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงาน หรือการใช้ภาษาเพื่อการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และการสอบภาษาเพื่อย้ายไปอยู่ต่างประเทศ

ความเชื่อมั่น  โรงเรียนเราได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง ถือได้ว่าเรามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานด้านการศึกษา

หลักสูตร  หลักสูตรการเรียนการสอนของเราได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ ใช้หลักสูตรของต่างประเทศประกอบด้วย เช่นของ มหาวิทยาลัย Oxford  และ มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับของของหน่วยงาน องค์กรบริษัท และบุคคลทั่วไป

อาจารย์สอนมีประสบการณ์  อาจารย์ทุกท่าน ล้วนแต่มีประสบการณ์สอนและมีความรู้ด้านภาษานั้นๆอย่างแท้จริง

เลือกเวลาเรียนได้เอง  เราให้ผู้เรียนสามารถเลือกวันเวลาเรียนได้ตามความต้องการและเวลาที่สะดวก

หลากหลาย  เรามีภาษาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลากหลายภาษาตามความต้องการ

มีความยืดหยุ่น  ไม่ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรอะไรหรือภาษาอะไร เราสามารถยืดหยุ่นเนื้อหาให้ตรงกับที่ผู้เรียนสนใจและเน้นส่วนที่สำคัญ

บรรลุผลที่ต้องการ  ผู้เรียนเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจและนำไปใช้ได้ถูกต้อง

เป็นกันเอง  ในห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนสามารถโต้ตอบซักถามกันอย่างเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเกร็งหรือกดดันที่จะซักถาม ซึ่งจะทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก และทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านภาษาที่ดีขึ้น

คุ้มค่ากับราคา   ด้วยราคาที่ผู้เรียนสามารถชำระได้ และคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ

คุ้มค่ากับเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ หรือ สอนสดที่โรงเรียน ผู้เรียนสามารถ ใช้เวลาที่เรียนได้อย่างคุ้มค่าเพราะทุกนาทีที่นักเรียนได้เรียนไป จะนำไปใช้ได้จริงได้อย่างครบถ้วน

บรรยากาศการเรียน  ด้วยสถานที่และบรรยากาศการเรียนของเรา อยู่ในใจกลางเมือง ใกล้กับอนุสาวรีย์คุณย่าโมทำให้ผู้เรียนมีความสะดวกสบายที่มาเรียน และมีบรรยากาศการเรียนที่สบาย ไม่ตรึงเครียด

Why Choose Us??

        We help learners at all levels to use language accurately in everyday situations anywhere the languages are used and provide English language preparation and academic skill development for learners who are planning to have proficiency test in any languages, interview, study in an overseas university, examinations for work, travel, and foreign language test preparation to move abroad.

Reliance

    Our school comes under the direct control of the Ministry of Education and therefore accepted from many educational institutes.

Curriculums

    Our Curriculums come under the direct control of the Ministry of Education and accepted oversea curriculums; the University of Oxford and the University of Cambridge.

Experiential teachers

    Our teachers are full of experiential teachings.

Study time

    Learners can select the study time according to their requirement and convenient time.

Variety of languages

    We offer language courses to learners according to their requirements.

Flexibility

    Our Curriculums can be flexible according to student needs.

Achievement

    After complete, learners can speak confidently and accurately.

Friendly classroom

    Teachers and learners can interact, and focus on spoken communication in a friendly and supportive environment in class. Therefore, students will be comfortable, and confident to show their opinions, so the language skills will be better.

Worth the price

    Learners can afford the course because of the low price, and worthwhile to study.

Worth the time

    Whether it is learning online or study at school. They’re worthwhile to study because they enable to understand and use English to succeed in real-world social situations.

The learning environment

    Our school located in the center of town near Yamo monument. So, learners are easy to reach our school.

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.066172