teachmeinter.com

ภาษาเยอรมัน

สำหรับ
  1.  ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาเยอรมัน
  2.  สนทนาภาษาเยอรมันทั่วไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. เพื่อศึกษาต่อ ทำงาน ท่องเที่ยว ธุรกิจ
  4. ติวสอบเยอรมัน A1 (ขอวีซ่าติดตาม)

ระดับความรู้ภาษาเยอรมัน 
| Niveaustufen

เพื่อความชัดเจนในการแบ่งบทเรียน และวัดระดับความสามารถของผู้เรียนและผู้ใช้ภาษาเยอรมัน จึงมีการแบ่งระดับชั้นเรียน และจัดสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ซึ่งการสอบจะมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และผลสอบจะได้รับการยอมรับทั้งในไทย เยอรมัน และอีกหลายประเทศ

    ระดับความรู้ภาษาเยอรมัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับ เรียงจากระดับพื้นฐานไปถึงระดับสูง ได้แก่ ระดับ A1, A2, B1, B2, C1, C2 ซึ่งกรอบความตกลงรวมกันของสภายุโรปทางด้านภาษาได้กำหนดความสามารถในแต่ละขั้นไว้

เตรียมตัวสอบเยอรมัน A1  อย่างไร  (ขอวีซ่าติดตาม)

ทักษะฟัง

    ระหว่างการสอบฟัง ในแต่ละข้อจะมีเวลาหยุดให้ทำประมาณ 30 วินาที ดังนั้นก่อนจะฟังเนื้อเรื่องถัดไป ให้อ่านคำถามข้อถัดไปก่อนและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ต้องการถาม เราจะได้หาคำตอบได้ตอนฟังคำถามข้อนั้น เพราะถ้าฟังจบแล้วมาอ่านคำถามเราก็ลืมเนื้อหาไปก่อนแล้ว

    บางข้อที่เรารู้สึกฟังแล้วไม่เข้าใจ มีเทคนิคการเดาอยู่บ้างค่ะ เช่น การฟังเรื่องสั่งอาหาร  โจทย์มักจะถามว่าแขกสั่งอาหารอะไร ส่วนใหญ่อาหารที่สั่งมักจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่แขกพูดถึง แต่ก็ไม่เสมอไปนะคะ

ทักษะอ่าน

    ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คืออ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น และประกาศ 2 อัน ให้เลือกประกาศที่ถูกต้อง
    การทำข้อสอบอ่านส่วนแรก เราต้องจับใจความสำคัญในเนื้อเรื่องที่อ่านให้ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นเวลาอ่านให้ขีดเส้นใต้ใจความสำคัญไว้เลย พอมาอ่านคำถาม จะได้ตอบได้ง่ายขึ้น เพราะส่วนใหญ่คำถามส่วนนี้ จะถามใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง
    ส่วนของการอ่านประกาศ ให้อ่านคำถามให้เข้าใจก่อน ให้รู้ว่าโจทย์ต้องการอะไร แล้วค่อยอ่านประกาศจะทำให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้นค่ะ

ทักษะเขียน

    ข้อสอบมี 2 ส่วน คือ การกรอกแบบฟอร์ม และการเขียนจดหมาย

  • การกรอกแบบฟอร์มส่วนนี้ไม่ยาก เนื้อหาจะง่ายและคำตอบก็อยู่ในเนื้อหาแล้ว  แต่เราต้องรู้จักคำศัพท์ในแบบฟอร์มจะได้กรอกข้อมูลได้ถูก ตามตัวอย่างข้อสอบมักจะมีแบบฟอร์มให้ดูเป็นตัวอย่าง
  • การเขียนจดหมายอาจค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่อย่างเรา ให้ยึดหลักต่อไปนี้คะ

    จุดที่เราได้คะแนนง่ายๆ แน่นอน คือ วันที่ คำขึ้นต้น คำลงท้าย ใช้ให้ถูกกับบุคคลและสถานการณ์  ดูว่าจดหมายใดเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ

    ส่วนเนื้อหา ข้อสอบจะตั้งข้อกำหนดมาให้เรา 3 ข้อ ว่าต้องการให้เราเขียนอะไร ดังนั้นต้องเขียนให้ครบทุกข้อโดยใช้ประโยคง่ายๆ ไม่ต้องหวือหวามากถ้าไม่มั่นใจ เขียนให้ตรงประเด็น และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รับรองได้เต็มคะ

    ตอนฝึก ต้องหัดเขียน หลายๆ รูปแบบ หัดแต่งประโยค ทั้งประโยคบอกเล่าและคำถาม เพราะทำให้เราสามารถแก้ปัญหา และเขียนจดหมายได้ พี่หัดเขียนไป 6 ฉบับ แต่ที่เก็งไว้ไม่ตรงเลยคะ รอบนี้ข้อสอบให้เขียนจดหมายสมัครงานเป็นพนักงานขายที่ห้าง แต่ที่เขียนได้ เพราะหัดแต่งประโยคสำหรับเตรียมสอบพูดไว้เยอะ เวลาเขียนก็เน้นเขียนประโยคง่ายๆ แต่ถูกหลักไวยากรณ์ค่ะ

ทักษะพูด

แบ่งเป็นส่วนแนะนำตัวและการตั้งคำถาม

    ส่วนแนะนำตัวง่ายมาก ควรได้คะแนนเต็ม สามารถฝึกจากบ้านได้เลย ผู้สอบจะให้เราแนะนำตัว โดยให้พูดตามหัวข้อ  Name/ Alter/ LandWohnort/ SprachenBerufHobby แล้วมีคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อย เช่น ให้สะกดชื่อ  สะกดนามสกุล หรือถามหมายเลขโทรศัพท์  Tipp: ฝึกแนะนำตัวเป็นภาษาเยอรมันที่นี่ (VDO) ฝึกนับเลขภาษาเยอรมัน พร้อมฝึกใช้จริง ขอเบอร์โทร ฟังเวลา (VDO)

    ส่วนการตั้งคำถาม เริ่มจากหัดแต่งประโยคคำถามในแต่ละหัวข้อ (Thema) พี่หัดแต่งเกือบ 60 คำถาม ฝึกแต่งประโยคและเข้าใจไวยากรณ์ ห้ามท่องจำ เพราะหากได้คำศัพท์ หรือรูปภาพที่ไม่ตรงตามที่ท่องมา เราจะทำไม่ได้ ควรหาคู่ฝึก พี่หัดถามตอบกับแฟน และให้แฟนช่วยแก้ให้เวลาเราพูดผิดค่ะ

    ในห้องสอบ แค่ถามคำถามง่ายๆ เอาแค่ถูกไวยากรณ์ และตรงตามบัตรคำได้ ก็ได้คะแนนแล้ว เช่น ประโยคขอร้องควรขึ้นต้นด้วยกริยาที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนั้น เวลาตอบ ก็ตอบ Ja/Nein ก็ได้คะแนนแล้วค่ะ หรือถ้ามั่นใจก็ตอบเต็มประโยคได้เลย

ตัวอย่างหนังสือเรียนภาษาเยอรมัน