teachmeinter.com

JOB ร่วมงานกับเรา

1. รับสมัครอาจารย์สอนประจำภาษาต่างๆ ดังนี้ ทั้งอาจารย์คนไทย และ อาจารย์ต่างชาติ
    1. อังกฤษ     2. เยอรมัน     3. จีน     4. ญี่ปุ่น
    5. เกาหลี     6. ฝรั่งเศส     7. ภาษาไทย สอน ชาวต่างชาติ
หลักฐานการสมัครงาน
    1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน
    4. ใบผ่านงานประสบการณ์การสอน (ถ้ามี)

2. รับสมัครเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สเรียน 2 ตำแหน่ง
หลักฐานการสมัครงาน
    1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน
    4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ