teachmeinter.com

ภาษาเกาหลี

สำหรับ

  1. ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษา
  2. สนทนาภาษาเกาหลีทั่วไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. ติวสอบไปทำงานประเทศเกาหลี
  4. เพื่อศึกษาต่อ ทำงาน ท่องเที่ยว ธุรกิจ
แบ่งระดับภาษาเกาหลี

     1. ระดับต้น  เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวอักษร สระ ภาษาเกาหลี การออกเสียงที่ถูกต้อง การผสมคำ กฎยกเว้นต่างๆ การผสมประโยคการพูดประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การพูดภาษาทางการ และไม่เป็นทางการ การผสมประโยค การซื้อชอง การถามทาง การสั่งอาหาร การสนทนาทางโทรศัพท์ และการแปลงรูปอดีต/อนาคต เป็นต้น

    2. ระดับกลาง  เรียนการผสมประโยคแบบซับซ้อน การเขียนและอธิบายกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันของผู้เรียน การแต่งประโยคเป็นบริบทยาวๆ การขยายหน้าคำนามใสรูปแบบต่างๆ  การเกริ่นคำพูดเพื่อที่จะนำเล่าเรื่องราวของผู้เรียน

    3. ระดับชั้นกลาง-สูง เรียนการแนะนำตัวแบบยาก การนำไวยากรณ์ต่างๆที่เรียนมาผสมกันในประโยคยาวๆ การแต่งและการเรียงความในหัวข้อต่างๆ เรียนคำศัพท์ที่ยากขึ้นและนำมาใช้ในการสนทนาระดับกลาง สูง  การใช้ภาษาที่ไพเราะในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไวยากรณ์ในระดับนี้จะเริ่มยากขึ้นจากเดิม

    4. ระดับสูง  เรียนการเอาคำพูดคนอื่นมาเล่าให้อีกคนฟัง การอ่านบทความยาก การแต่งประโยคที่ซับซ้อนโดยใช้ไวยกรณ์ระดับยาก การเรียนคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ แต่ไม่ใช่คำหยาบ เรียนสำนวนโวหารของภาษาเกาหลี

หลักสูตร ติวสอบไปทำงานประเทศเกาหลี
การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี
    เปิดคอร์สติวสอบ EPS-Topik สำหรับผู้ที่อยากไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกต้อง โดยผ่านระบบ EPS จัดส่งโดยรัฐบาล
    **คอร์สEPS-Topik เป็นคอร์สที่เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานอักษร จนไปถึงระดับสูงที่สามารถใช้ในการสอบได้โดยจะเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการดำเนินชีวิตจริง และการสอบ
    **คอร์สนี้จะสอนเทคนิคการฟัง การทำโจทย์ โดยจะมีการติวตัวอย่างข้อสอบที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับการทำโจทย์ในลักษณะต่างๆ
    **สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาษา อาจารย์ใจดี สอนสนุก สอนเข้าใจง่าย
    **การันตีคุณภาพการเรียนการสอนที่คุณจะได้รับ

ตัวอย่างหนังสือเรียนภาษาเกาหลี และอื่นๆอีกมากมาย