teachmeinter.com

ประวัติโรงเรียนสอนภาษานานาชาติ ทิชมี

            โรงเรียนสอนภาษานานาชาติทิชมี เดิมชื่อ โรงเรียนกวดวิชาภาษายอดเยี่ยม (อีแอลเอ)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

            โดยมีผู้บริหารชื่อ นางธนัญชนก ฮิกกินส์   เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 

 โรงเรียนของเราก่อตั้งเมื่อปี 2555  เดิมมี 2 สาขา

    สาขา 1 ตั้งที่ 255/3 ถ.ยมราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง จังหวัดนคราชสีมา  จำนวนห้องเรียน 7 ห้องเรียน 

    สาขา 2 ตั้งที่ 1740 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา    จำนวนห้องเรียน 10 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ 2561  ทั้ง 2 สาขา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ มาที่ 49 ถนนโพธิ์กลาง ต.ในเมือง  อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

    ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ  2560 โรงเรียนกวดวิชาอีแอลเอ ได้เปลี่ยนประเภทโรงเรียนกวดวิชา เป็นโรงเรียนสอนภาษานานาชาติ ทิชมี เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้น สามารถรองรับนักเรียน ได้มากกว่า 100 คน

ในปัจจุบันโรงเรียนของเรามี 2 สาขา ตั้งอยู่จังหวัดหวัดนครราชสีมา

    สาขา 1 สาขาตลาดแม่กิมเฮง ตั้งที่ 49 ถนนโพธิ์กลาง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ด้านหลังตลาดแม่กิมเฮง) ชื่อสาขา ตลาดแม่กิมเฮง  ตึก 2 ห้อง  สี่ชั้นครึ่ง   มีห้องเรียน 14 ห้องเรียน ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่

    สาขา 2 สาขาถนนมุขมนตรี  ตั้งอยู่ที่ 812/11  ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ตึก 2 ชั้น  อยู่ใกล้กับโรงเรียนมารีย์ ฝั่งเดียวกัน ห่างจาก รร.มารีย์วิทยา 200 เมตร มุ่งหน้ามาทางตลาดร้อยปีเมืองย่า

            โรงเรียนเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา มากกว่า10 ปี  และเป็นโรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

            ปัจจุบันโรงเรียนฯ เปิดสอน 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทยสำหรับต่างชาติ โรงเรียนมีอาจารย์สอนในทุกภาษารวมทั้งหมดมากกว่า 30 ท่าน  และมีเจ้าหน้าที่ประจำสาขาทุกสาขา

             โรงเรียนเปิดสอนภาษาให้กับนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จนถึง วัยทำงาน  มีสอนทั้งภายในโรงเรียน และรับสอนภายนอกด้วย  นอกจากนั้นโรงเรียนฯยังมีมีบริการแปลภาษา และรับยื่นวีซ่าให้กับลูกค้าทั่วไปอีกด้วย